fbpx

Czym jest zasada Pareto? – Przykłady zastosowania w pracy 

Zasada Pareto, znana także jako reguła 80/20, opiera się na założeniu, że 80% efektów generuje 80% przyczyn. W kontekście biznesu i życia osobistego oznacza to, że wiele działań opiera się na tym kluczowym podziale. Zasada ta ma swoje korzenie w obszarze ekonomii, ale generuje zastosowania w wielu innych dziedzinach, od pracy po życie codzienne.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

Zasada 80/20 generuje 80% efektów z 20% działań. To uproszczenie, które pozwala skupić się na najważniejszych aspektach każdego procesu. W artykule znajdziesz praktyczne przykłady, które pokazują, jak wykorzystać tę zasadę do zwiększenia wydajności, a także wskazówki, jak unikać jej potencjalnych wad. Poznasz też na czym polega odwrócona zasada Pareto i dlaczego czasami warto przyjąć inny punkt widzenia, by zrozumieć pełen obraz danej sytuacji.

Czym jest zasada Pareto?

Zasada Pareto, znana również jako reguła 80/20, to koncepcja, która pokazuje, że 80% rezultatów pochodzi od 20% przyczyn. Została sformułowana przez włoskiego ekonomistę Vilfredo Pareto, który zauważył, że 80% ziemi we Włoszech znajdowało się w rękach zaledwie 20% populacji. Takie spostrzeżenie sugeruje, że w wielu sytuacjach niewielka część działań lub zasobów generuje większość efektów.

Sformułować zasady Pareto można w prosty sposób, odnosząc się do kontekstu reguły 80/20. Jest to idea, która wskazuje, że istotą jest znalezienie tych 20% kluczowych czynników, które mają największy wpływ na rezultaty. W praktyce może to oznaczać, że:

 • 80% zysków firmy generuje 20% klientów.
 • 20% działań w projekcie może przynieść 80% wyników.
 • W codziennym życiu 20% ubrań jest noszonych przez 80% czasu.

Takie podejście pomaga w identyfikacji obszarów, które warto wzmocnić, i pozwala na lepsze wykorzystanie czasu oraz zasobów. Dzięki temu można skupić się na kluczowych zadaniach, co pozwala osiągnąć dużo większe korzyści przy mniejszym nakładzie pracy. To także zachęta do spojrzenia na to, co naprawdę się liczy, zamiast rozpraszać energię na mniej istotne kwestie.

Wprowadzenie zasady Pareto do codziennej pracy może znacznie poprawić efektywność. Zasada Pareto może pomóc w zrozumieniu, że skupiając się na kluczowych działaniach, można osiągnąć więcej, niż starając się działać na zbyt szerokim obszarze. Jednym słowem, znajomość zasady Pareto umożliwia skoncentrowanie wysiłku tam, gdzie ma on największy sens.

Zastosowanie zasady Pareto w pracy

Zastosowanie zasady Pareto w pracy polega na skupieniu się na tych 20% działań. Tym samym reguła Pareto doskonale sprawdza się również w zarządzaniu. Dzięki zasadzie Pareto, pracownicy mogą skupić się na kluczowych nielicznych zadaniach, które przynoszą największe zyski.

W praktyce, zastosowanie zasady Pareto w codziennej pracy oznacza:

 • Znalezienie tych 20% czynności, które mają największy wpływ na efektywność.
 • Skoncentrowanie wysiłku na obszarach, które przynoszą największe rezultaty.
 • Optymalizację czasu, co pozwala uzyskać lepsze wykorzystanie zasobów.

80/20 ma swoje zastosowanie zarówno w życiu osobistym, jak i w ekonomii i zarządzaniu. W pracy, istotą jest znalezienie tych 20% zadań, które przynoszą największe korzyści. Dzięki temu, można uzyskać lepszą produktywność przy mniejszym nakładzie pracy.

Wprowadzenie zasady Pareto do codziennej pracy pozwala na lepsze zarządzanie priorytetami. To oznacza, że skupiając się na mniejszej liczbie kluczowych zadań, można uzyskać większe rezultaty. Stosowanie tego systemu w pracy może pomóc w osiągnięciu wyższej efektywności i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Przykłady zasady Pareto w biznesie

Przykłady zastosowania zasady Pareto w biznesie ukazują, jak skoncentrowanie na kluczowych działaniach wpływa na wzrost efektywności firmy. Ta idea ma szczególne znaczenie w obszarach takich jak sprzedaż, marketing czy zarządzanie zapasami.

Jak można to przenieść na działanie w biznesie?

 • Skoncentrowanie marketingu: Firmy często odkrywają, że 20% klientów generuje 80% zysków. W praktyce oznacza to, że warto skupić kampanie marketingowe i działania lojalnościowe na tej kluczowej grupie, co może prowadzić do większego zwrotu z inwestycji.
 • Optymalizacja sprzedaży: W sprzedaży 20% produktów odpowiada za 80% przychodów. Dzięki analizie sprzedaży można zidentyfikować te produkty i skoncentrować działania promocyjne właśnie na nich, co pozwala zwiększyć efektywność działań sprzedażowych.
 • Zarządzanie zapasami: Zasada Pareto pomaga też w efektywnym zarządzaniu magazynem. Jeśli 20% produktów odpowiada za większość ruchu w magazynie, można dostosować procesy logistyczne, by skupić się na tych kluczowych towarach, co przyspieszy obsługę zamówień.

Stosując tę zasadę w praktyce, firmy mogą nie tylko zwiększyć efektywność, ale również ograniczyć koszty. Przykłady pokazują, że dzięki zasadzie Pareto można zoptymalizować różne obszary działalności, od marketingu po logistykę.

Wady zasady Pareto

Wady metody pokazują, że skupienie się na zaledwie 20% działań może prowadzić do pewnych problemów. W myśl tej reguły, 80% efektów pochodzi od 20% wysiłku, ale takie podejście ma swoje ograniczenia. 

Po pierwsze, zbyt duża koncentracja na znalezienie tych 20% działań może sprawić, że zapomnimy o pozostałych 80% czynności. To prowadzi do ryzyka zaniedbania mniej kluczowych, ale nadal istotnych zadań. Jeśli w organizacji tylko część pracowników generuje większość wyników, reszta zespołu może poczuć się pomijana.

Ponadto, zasada Pareto opiera się na założeniu stałych proporcji, ale to może nie zawsze odzwierciedlać rzeczywistość. W praktyce, wiele procesów zależy od złożonej współpracy, a nie od prostego podziału na stosunek liczbowy.

Aby uniknąć tych wad:

 • Upewnij się, że 20% nie oznacza wyłączenia pozostałych 80%.
 • Zachowaj równowagę między kluczowymi działaniami a resztą zadań.
 • Stosuj zasadę Pareto jako narzędzie do optymalizacji, a nie jako sztywną regułę.

Zasada Pareto została stworzona w obszarze ekonomii i zarządzania, ale jej zastosowanie w pracy musi być przemyślane, aby uniknąć problemów związanych z nadmiernym skupieniem na wybranych aspektach. Dobrze jest pamiętać, że efektywność często pochodzi od 20% działań, ale to nie znaczy, że reszta jest bez znaczenia.

Wykres Pareto – czym jest?

Wykres Pareto to narzędzie analityczne, które ilustruje, jak niewielka liczba czynników może generować 80% efektów. Dzięki niemu można łatwo, w graficzny sposób zrozumieć, które obszary wymagają większej uwagi.

Jak wykres Pareto może być używany do przeprowadzenia analizy?

 • Proces produkcyjny: Może wskazać, że 20% problemów generuje 80% usterek. Skupienie się na tych problemach pozwala na skuteczną eliminację głównych przyczyn błędów.
 • Obsługa klienta: Wykazuje, że 20% najczęściej zgłaszanych pytań odpowiada za 80% zgłoszeń. Skoncentrowanie działań na tych pytaniach może znacznie zwiększyć efektywność pracy.

Przykładowe zastosowania na wykresie obejmują:

 • Zarządzanie jakością: Identyfikacja tych 20% błędów, które powodują większość problemów jakościowych, pozwala na prioritetyzację działań naprawczych.
 • Optymalizacja procesów: Wykres Pareto może pomóc w ustaleniu, które 20% procesów wymaga poprawy, aby osiągnąć 80% poprawy w efektywności.

Każdy słupek na wykresie reprezentuje konkretną przyczynę, a jego wysokość – wpływ na całość. Obok słupków często znajduje się linia, która wskazuje, jak te czynniki kumulują się, tworząc aż 80% skutków.

Odwrócona zasada Pareto

Odwrócona zasada Pareto polega na skupieniu się na tych 80% działań, które przynoszą tylko 20% rezultatów. Choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ma to zastosowanie w przypadkach, gdy celem jest eliminacja marnotrawstwa lub zwiększenie innowacyjności. To przeciwieństwo tradycyjnej zasady, która podkreśla znalezienie tych 20% czynników odpowiadających za efekty.

Przykłady zastosowania odwróconej zasady:

 • Redukcja kosztów w przedsiębiorstwie: Firma może zidentyfikować, które 80% wydatków przynosi tylko 20% wartości. Na przykład, analizując swoje zapasy, można zauważyć, że wiele produktów jest przechowywanych, ale ich sprzedaż jest minimalna. Skupienie się na tych kosztach i ich redukcja może znacznie obniżyć ogólne wydatki.
 • Ograniczanie ryzyka w projekcie: Analiza może wykazać, że zaledwie 20% ryzyka pochodzi od 80% czynników. Dzięki temu można podjąć działania, które zminimalizują zagrożenia związane z realizacją projektu. Przykładowo, skupienie się na tym, dlaczego tak wiele zgłoszeń do pomocy technicznej dotyczy jednego aspektu produktu, może prowadzić do poprawy tego elementu.

Odwrócona zasada Pareto pozwala na zrozumienie, że nawet niewielki udział wyników ma swoje miejsce w procesie analizy. Dzięki niej można zyskać nowe spojrzenie na to, co jest istotne dla ogólnej wydajności i sukcesu. Stosując tę zasadę w swoim biznesie, można znaleźć obszary do poprawy, które wcześniej wydawały się marginalne, ale mają potencjał do przynoszenia znacznych korzyści w przyszłości.

Dodatkowe źródła wiedzy

https://science.ubc.ca/students/blog/how-to-increase-your-productivity-by-doing-less
https://subjectguides.york.ac.uk/study-revision/pareto-principle
https://www.oxfordhomeschooling.co.uk/study-tips/what-is-the-80-20-rule/

Zautomatyzuj swój biznes
we współpracy z CodersPilot!

  Wypełnij formularz
  i odbierz darmową konsultację

  Zastanówmy się wspólnie, które działania w Twojej organizacji najlepiej nadają się do usprawnienia, od czego należy rozpocząć oraz jakie plusy przyniesie to Twojemu biznesowi.