fbpx

Jak użyć diagramu spaghetti w praktyce? Lean i wykres spaghetti

W realiach gdzie dążenie do doskonałości operacyjnej jest kluczowe, umiejętność efektywnego analizowania i optymalizowania procesów w miejscu pracy nabiera szczególnego znaczenia. Metodologia lean management oferuje narzędzia umożliwiające dokładne prześledzenie i usprawnienie każdego elementu procesu. Jednym z takich narzędzi, prostym, ale niezwykle skutecznym, jest tzw. diagram spaghetti, który pozwala na graficzne przedstawienie ruchu pracowników i materiałów w przestrzeni roboczej.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

W artykule szczegółowo omówimy, w jaki sposób diagram spaghetti może być wykorzystany do identyfikacji obszarów nadmiernego ruchu i potencjalnych punktów do usprawnień. Pokażemy także, jak wykorzystanie tej techniki na dużą skalę wpływa na ogólną wydajność pracy i przepływ materiałów.

Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten prosty, ale potężny narzędzie lean może pomóc w osiągnięciu lepszej efektywności operacyjnej.

Co to jest diagram spaghetti?

Diagram spaghetti to narzędzie lean, które skutecznie wizualizuje przepływ pracy na stanowiskach. Znane z prostoty wykonania, pozwala na szybkie prześledzenie ścieżek, jakie pracownicy muszą pokonywać podczas wykonywania zadań. Użycie tego diagramu umożliwia firmom identyfikację marnotrawstwa – w szczególności nadmiernego transportu i nieefektywnego przepływu materiału. Przez obserwację i analizę, można skrócić pokonywane odległości, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie wydajności i zmniejszenie czasu oczekiwania na etapach produkcji. Proces tworzenia diagramu obejmuje:

 • Zdefiniowanie stanowiska pracy oraz przepływu procesu.
 • Rysowanie ścieżek przemieszczania się pracowników, surowców, półfabrykatów, aż do wyrobu gotowego.

Dzięki temu, firma może lepiej wytwarzać, redukując straty i zwiększając zaangażowanie pracowników poprzez poprawę layoutu miejsca pracy. Diagram spaghetti to jedno z najprostszych narzędzi metodologii lean, oferujące duże możliwości optymalizacyjne bez znacznych nakładów finansowych.

Stosowanie diagramu spaghetti w praktyce

Stosowanie tej metody w zarządzaniu lean umożliwia firmom głęboką analizę i identyfikację obszarów wymagających usprawnień. Metoda ta, korzystając z wizualizacji, pozwala na precyzyjne przedstawienie ruchu pracowników i komponentów przez stanowiska robocze, co jest kluczowe w redukcji muda – wszelkiego rodzaju marnotrawstwa w procesie produkcyjnym.

Dzięki temu, możliwe jest skrócenie czasu przepływu procesu oraz osiągnięcie znaczących oszczędności poprzez eliminację zbędnych etapów czy zapasów. Implementacja takich zmian wspiera filozofię kaizen, czyli ciągłego doskonalenia, i pomaga w wykryciu oraz rozdzieleniu ścieżek transportowych mających na celu efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni.

Wdrażając ten sposób analizy, organizacje mogą lepiej uwzględniać logistykę stanowisk w zakładzie, co przyczynia się do lepszego obiegu surowców i danych, zgodnie z zasadami lean management. Jest to również duże ułatwienie w fazach produkcji, gdzie kluczowe jest wyeliminowanie wąskich gardeł i nadmiernego transportu.

Poka-yoke, czyli system zapobiegający błędom, może być efektywniej wdrażany dzięki lepszemu odzwierciedleniu procesów w planie zakładu. Praktyka ta, mająca na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa pracy, jest coraz szerzej stosowana w nowoczesnych przedsiębiorstwach dążących do doskonałości operacyjnej.

Zalety diagramu spaghetti jako narzędzia lean

Jako narzędzie lean, ten sposób wizualizacji przynosi znaczące korzyści w optymalizacji działań w miejscu pracy.

 • Dokumentacja ruchów – Umożliwia precyzyjne stworzenie dokumentacji dotyczącej ruchów pracowników i materiałów, co jest kluczowe do identyfikacji i eliminacji strat.
 • Poprawa rozmieszczenia stanowisk – Pomaga w optymalnym rozmieszczeniu stanowisk w miejscu pracy, co bezpośrednio przekłada się na efektywność operacyjną.
 • Wizualna prezentacja – Zapewnia wizualną prezentację przepływu pracy, co ułatwia zrozumienie i analizę procesów.
 • Wykrycie strat – Pomocne w identyfikacji marnotrawstwa czasu i zasobów, a także w wychwyceniu „wąskich gardeł” w produkcji.
 • Zaangażowanie pracowników – Zachęca pracowników do udziału w procesie optymalizacji, co może przyczynić się do kultury ciągłego doskonalenia.

Proces tworzenia diagramu spaghetti

Tworzenie tej wizualizacji krok po kroku to proces, który zaczyna się od podstaw, a kończy na szczegółowym odwzorowaniu ruchu w firmie.

 • Wybór obszaru analizy – Pierwszym krokiem jest zdecydowanie, który obszar lub ścieżka działania zostanie poddana analizie. Wyznacza to ramy dla całego zadania.
 • Dokumentacja ścieżek – Następnie, na planie zakładu, zaznaczane są wszystkie ścieżki, jakie pracownicy mają do pokonania, używając do tego celu stopera do mierzenia czasu oraz dokumentacji ruchów.
 • Analiza surowców i komponentów – Szczególna uwaga poświęcana jest ścieżkom, jakie muszą pokonać różne surowce oraz komponenty w trakcie produkcji, co pomaga zidentyfikować możliwe do usprawnienia obszary.
 • Wdrażanie zmian – Na podstawie zebranych danych, proponowane są zmiany mające na celu skrócenie czasu i zmniejszenie pokonywanych odległości, co bezpośrednio wpływa na poprawę efektywności.
 • Ponowna ocena – Po wdrożeniu zmian, cały proces jest ponownie dokumentowany, aby zweryfikować efektywność wprowadzonych poprawek i dalsze możliwości usprawnień.

Kluczem jest zaangażowanie pracowników w ten proces, aby każdy mógł przyczynić się do poprawy, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę o codziennej pracy.

Wdrażanie zmian na podstawie diagramu spaghetti

Realizacja zmian, opartych na zebranej analizie, otwiera drogę do efektywniejszej produkcji i lepiej zaprojektowanych projektów. Implementacja ulepszeń zaczyna się od:

 • Dokładnej analizy zebranych danych – Każdy dokument, ślad zostawiony na mapie zakładu, jest przeglądany, by zrozumieć, gdzie i jak można wprowadzić usprawnienia.
 • Opracowanie planu działania – Na podstawie analizy, tworzy się szczegółowy plan, który określa, jakie kroki należy podjąć, aby zmniejszyć czas przestoju i zwiększyć wydajność.
 • Testowanie zmian w kontrolowanych warunkach – Zanim zmiany zostaną wprowadzone na szeroką skalę, testuje się je, aby upewnić się, że rzeczywiście przynoszą oczekiwane rezultaty.
 • Szkolenie pracowników – Kluczowe jest, aby wszyscy pracownicy byli świadomi nowych procesów i rozumieli, jak ich praca wpływa na ogólną wydajność.

Wykorzystanie szczegółowej analizy ruchów i działań w miejscu pracy pozwala na znaczące usprawnienia. Poprzez skupienie się na eliminacji niepotrzebnych ruchów i optymalizacji ścieżek, firmy mogą znacząco poprawić swoje procesy produkcyjne. Implementacja zmian, oparta na solidnych danych i zaangażowaniu pracowników, umożliwia osiągnięcie znaczących oszczędności czasu i zasobów, co przekłada się na wyższą efektywność i konkurencyjność na rynku.

Dodatkowe źródła wiedzy

https://sixsigmastudyguide.com/spaghetti-diagram/
https://asq.org/quality-resources/spaghetti-diagram
https://4industry.com/manufacturing-glossary/spaghetti-diagram/
https://www.researchgate.net/publication/352043232_Application_of_Spaghetti_Diagram_in_Layout_Evaluation_Process_A_Case_Study

Robotyzacja Procesów Biznesowych
we współpracy z CodersPilot!
Wypełnij formularz
i odbierz darmową konsultację

Zastanówmy się wspólnie, które działania w Twojej organizacji najlepiej nadają się do usprawnienia, od czego należy rozpocząć oraz jakie plusy przyniesie to Twojemu biznesowi.