fbpx

Struktura produktu Kotlera w marketingu – przykłady dla przedsiębiorstwa

Zrozumienie struktury produktu i jego cyklu życia to klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Proces ten wymaga świadomości czterech poziomów produktu, które razem tworzą kompleksową ofertę, odpowiadającą na różnorodne oczekiwania i potrzeby rynku. W tym artykule przyjrzymy się każdemu z tych poziomów, aby lepiej zrozumieć, jak razem przyczyniają się one do budowania wartości produktu i jak mogą wpłynąć na strategie firmy na każdym etapie cyklu życia produktu.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

Omówimy, jak produkt podstawowy odpowiada na główną potrzebę rynku, jak produkt rzeczywisty manifestuje się w jego fizycznych atrybutach, w jaki sposób produkt rozszerzony przyczynia się do wyróżnienia oferty na tle konkurencji, i jak produkt potencjalny otwiera możliwości rozwoju w przyszłości. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się, jak starannie zaprojektowana struktura produktu może przyczynić się do zbudowania silnej pozycji marki i zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku.

Zrozumienie podstawy struktury produktu

Struktura produktu obejmuje różne poziomy i komponenty, które razem tworzą ofertę dostępną na rynku. Kluczowe jest, by zrozumieć, iż każdy dany produkt czy usługa służy przede wszystkim do zaspokojenia konkretnych potrzeb konsumentów.

W skład tej struktury wchodzą 4 główne poziomy – od podstawowego, przez rzeczywisty i rozszerzony, aż po potencjalny, w którym produkt może podlegać przyszłym ulepszeniom i przekształceniom. Na każdym z tych poziomów, produkt oferuje określone korzyści, od podstawowych funkcji, przez dodatkowe elementy zwiększające jego atrakcyjność, aż po potencjalne innowacje zapewniające przewagę konkurencyjną na rynku.

Zarządzanie percepcją produktu oraz skuteczna identyfikacja i spełnianie oczekiwań klienta to fundamenty, na których przedsiębiorstwa budują swoje strategie produktowe. Wszystko to składa się na kompleksowy obraz produktu, który jest postrzegany przez nabywcę jako rozwiązanie technologiczne, funkcjonalne i estetyczne, mające na celu zaspokojenie jego potrzeb.

Poziomy struktury produktu

W marketingu sukces tkwi w dokładnym poznaniu i efektywnym użyciu kategorii oraz właściwości produktów. Przedsiębiorstwa mogą zastosować te zasady na kilka sposobów, by zwiększyć swoje szanse na rynku:

 • Znaczenie podstawowych korzyści produktu jest nieocenione. Na przykład, producent termosów koncentruje się na utrzymaniu temperatury napojów, co bezpośrednio odpowiada na potrzeby konsumentów szukających wydajnych rozwiązań do przechowywania ciepłych i zimnych płynów.
 • Rozbudowa produktu o dodatkowe funkcje znacząco podnosi jego atrakcyjność. Przytoczmy tu przykład butelek z łatwymi w użytkowaniu nakładkami, co jest szczególnie przydatne podczas uprawiania sportów.
 • Innowacje i nowe technologie, które zwiększają wygodę użytkowania, są wysoko cenione przez konsumentów. Smartfony z możliwością szybkiego ładowania są idealnym przykładem, jak można zaspokoić oczekiwania użytkowników ceniących sobie czas i komfort.
 • Oferowanie rozszerzonej gwarancji może stanowić ważny argument dla nabywców, podkreślając jakość i trwałość produktu. Dłuższa gwarancja na produkty elektroniczne buduje zaufanie i świadczy o zaangażowaniu firmy w satysfakcję klienta.
 • Adaptacja i ciągłe udoskonalanie oferty w oparciu o opinie konsumentów oraz najnowsze osiągnięcia technologiczne gwarantuje, że produkt pozostanie pożądany. Używanie nowoczesnych materiałów w produkcji odzieży, które dostosowują się do temperatury ciała, to przykład na to, jak można odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku.

Podejmowanie działań w tych obszarach pozwala firmom lepiej zrozumieć i spełniać oczekiwania swoich klientów, co jest kluczem do zbudowania silnej marki i zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Rdzeń produktu – znaczenie i funkcje

Rdzeń produktu jest fundamentem każdej oferty rynkowej, określającym podstawowy pożytek, jaki nabywca uzyskuje z jego użytkowania. To właśnie rdzeń decyduje o zaspokojeniu podstawowej potrzeby klienta, co stanowi o jego wartości. Rozumienie tego elementu jest kluczowe dla przedsiębiorstw działających na każdym rynku, od cyfrowego po tradycyjne dobra materialne.

 • Rdzeń produktu określa jego funkcjonalność i bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki jest on postrzegany przez konsumentów. Jest to pierwszy poziom, od którego rozpoczyna się każda innowacja lub modernizacja, mająca na celu stworzenie produktu ulepszonego lub rozszerzonego o dodatkowe elementy.
 • Na tej podstawie firmy rozwijają swoje portfolio, wzbogacając ofertę o produkty, które mogą podlegać przyszłym przekształceniom. Dzięki temu, produkty nie tylko zaspokajają obecne, ale również przyszłe potrzeby klienta, co zwiększa ich wartość na rynku.
 • Decydując o przewadze konkurencyjnej danego produktu, rdzeń i jego cechy funkcjonalne są analizowane przez dostawców w kontekście spełniania zarówno podstawowych, jak i dodatkowych oczekiwań nabywców. Takie podejście pozwala na skuteczne zaspokojenie szerokiej gamy potrzeb konsumentów, oferując im wygodne i atrakcyjne rozwiązania.
 • Ostatecznie, właściwa specyfikacja rdzenia produktu, w połączeniu z rozwiązaniami technicznymi i znakiem handlowym, kształtuje percepcję produktu na rynku. To właśnie na tym fundamencie budowana jest cała oferta produktowa przedsiębiorstwa, która odpowiada na dynamicznie zmieniające się wymagania rynkowe bez generowania niepotrzebnych kosztów.

Zrozumienie i skupienie się na rdzeniu produktu pozwala przedsiębiorstwom nie tylko efektywnie zaspokajać potrzeby klienta, ale również tworzyć solidne podstawy dla dalszego rozwoju i innowacji w swoich ofertach.

Produkt rzeczywisty – cechy i elementy

Produkt rzeczywisty, wyróżniający się swoimi realnymi atrybutami, jest bezpośrednią manifestacją tego, co oferowane jest na rynku. Składa się z szeregu cech produktu, które bezpośrednio wpływają na siłę postrzegania produktu przez potencjalnych nabywców. Te cechy to nie tylko fizyczne właściwości, ale także jakość usługi, wygląd, zachowanie oraz funkcjonalność, które razem tworzą produkt w formie podstawowej.

 • Właściwości te decydują o tym, jak produkt jest postrzegany na rynku i jak wyróżnia się na tle konkurentów. Kompozycja i zakres oferowanych atrybutów mogą znacząco wpłynąć na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań nabywców, co z kolei buduje wzbogacony wizerunek produktu.
 • Rozważając przyszłość, produkt może podlegać różnorodnym ulepszeniom i przekształceniom, które zwiększą jego wartość i funkcjonalność. Dzięki temu, produkt rozszerzony o dodatkowe elementy czy korzyści, może jeszcze lepiej odpowiadać na zmieniające się wymagania i trendy rynkowe.
 • Niezależnie od tego, jak zaawansowany jest produkt czy usługa, jego realne atrybuty są kluczowe dla tworzenia pozytywnych doświadczeń, których szuka każdy nabywca. Takie podejście do projektowania i oferowania produktów pozwala na budowanie głębokości oferty i wzmocnienie pozycji marki w umysłach odbiorców.

Tym samym, realne atrybuty produktu odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu doświadczeń zakupowych, co ma bezpośredni wpływ na sukces produktu na rynku.

Produkt rozszerzony – przewaga konkurencyjna

Produkt rozszerzony to klucz do budowania przewagi na rynku, zapewniając klientom korzyści dodatkowe, które wyróżniają ofertę spośród konkurencji. Poprzez zastosowanie dodatkowych usług czy wartości, takie jak wyjątkowe wygląd i zachowanie produktu, marki mogą skutecznie odpowiadać na wyjątkowe oczekiwania i preferencje, których szukają odbiorcy.

 • Wzbogacenie produktu podstawowego o elementy, które przekraczają standardowe oczekiwania, pozwala na stworzenie unikalnej propozycji, która może podlegać dalszym innowacjom w przyszłości. Takie podejście nie tylko zwiększa wartość oferowaną na rynku, ale również buduje silne relacje z odbiorcami, podkreślając zrozumienie i zaangażowanie w zaspokajanie ich potrzeb.
 • Integracja korzyści dodatkowych w ramach produktu poszerzonego ma kluczowe znaczenie dla składu całej oferty. To, co jest oferowane na rynku, nie ogranicza się jedynie do fizycznych właściwości produktu, ale obejmuje kompleksową usługę i doświadczenie, które marka jest w stanie zapewnić swoim klientom.

W ten sposób, produkt rozszerzony staje się nie tylko środkiem do zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale również platformą dla oferowania wartości dodanej, która decyduje o sile marki i jej pozycji w świadomości odbiorców.

Produkt potencjalny – przyszłość i innowacje

Produkt potencjalny otwiera drzwi do przyszłości i innowacji, zachęcając do rozwoju i eksploracji nowych możliwości. Jest to perspektywa marketingowa, która pozwala przedsiębiorstwom wyobrazić sobie, jak ich produkty mogą ewoluować, aby jeszcze lepiej odpowiadać na zmieniające się oczekiwania i potrzeby.

 • Ten poziom produktu podkreśla znaczenie ciągłego badania i rozwoju, umożliwiając przedsiębiorstwom przewidywanie trendów i adaptację do przyszłych wymagań rynku. Zawiera w sobie wizję produktu, który może podlegać różnorodnym modyfikacjom w przyszłości, co otwiera nowe ścieżki dla innowacji i kreatywności.
 • Rozważając produkt w kontekście tego, co może oferować jutro, marki mogą lepiej zrozumieć i spełniać oczekiwania, które nabywca może nawet jeszcze nie mieć. To zaangażowanie w przyszłość jest kluczowe dla utrzymania pozycji lidera w dynamicznie zmieniającym się środowisku rynkowym.
 • Strategia produktu potencjalnego wymaga głębokiego zrozumienia rynku i zdolności do przewidywania przyszłych trendów. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą nie tylko reagować na bieżące potrzeby, ale także aktywnie kształtować przyszłe oczekiwania i standardy w swoich branżach.

W ten sposób, produkt potencjalny staje się nie tylko obietnicą przyszłych korzyści, ale również dowodem na to, że marka jest zaangażowana w długoterminowe zaspokojenie potrzeb swoich klientów poprzez innowacje i rozwój.

Cykl życia produktu – etapy i strategie

Nawigacja przez etapy cyklu życia produktu wymaga przemyślanych strategii i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Każdy etap, od wprowadzenia, przez wzrost, dojrzałość, aż po spadek, rzuca przed przedsiębiorstwa unikalne wyzwania i oferuje różne możliwości. Zrozumienie, na jakim etapie znajduje się dany produkt, umożliwia firmom skuteczne planowanie działań marketingowych, operacyjnych i rozwojowych.

 • Kluczowe jest monitorowanie i analiza, która pozwala na przewidywanie przyszłych tendencji oraz dostosowywanie oferty produktowej do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku. W kontekście ciągłego rozwoju, produkt może podlegać w przyszłości różnorodnym zmianom, co z kolei wymaga elastyczności i gotowości do innowacji.
 • Utrzymanie konkurencyjności na rynku i zwiększanie zadowolenia klientów wymaga od przedsiębiorstw ciągłego doskonalenia produktów, niezależnie od tego, na którym są etapie cyklu życia. Zastosowanie odpowiednich strategii na pozwala na maksymalizację sukcesu produktu i jego długotrwałą obecność na rynku.

Efektywna nawigacja przez etapy życia produktu to klucz do sukcesu w dynamicznym świecie biznesu. Rozumienie, że produkt składa się z różnych poziomów i etapów, pozwala na lepsze zrozumienie jego potencjału i możliwości. Przedsiębiorstwa, które są w stanie dostosować się do zmian i przewidywać przyszłe potrzeby, mają szansę na utrzymanie silnej pozycji rynkowej i nieustanny rozwój.

Dodatkowe źródła wiedzy

https://www.investopedia.com/terms/p/product-life-cycle.asp
https://hbr.org/1965/11/exploit-the-product-life-cycle
https://mfiles.pl/pl/index.php/Cykl_%C5%BCycia_produktu

Robotyzacja Procesów Biznesowych
we współpracy z CodersPilot!
Wypełnij formularz
i odbierz darmową konsultację

Zastanówmy się wspólnie, które działania w Twojej organizacji najlepiej nadają się do usprawnienia, od czego należy rozpocząć oraz jakie plusy przyniesie to Twojemu biznesowi.