fbpx

Jakie znaczenie mają First Party Data w e-commerce? – Rodzaje danych marketingowych

W erze digital marketingu dane odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu potrzeb i zachowań odbiorców. Najcenniejsze z nich to dane first-party, które firmy zbierają bezpośrednio od swoich klientów. Stanowią one solidny fundament do tworzenia spersonalizowanych przekazów i efektywnych strategii.

Dane first-party dostarczają precyzyjnych informacji, pozwalając firmom na głębsze poznanie preferencji i sposobu działania odbiorców. Programy lojalnościowe dodatkowo zwiększają ich wartość, umożliwiając śledzenie zaangażowania klientów w czasie. Natomiast platformy CDP i DMP pomagają w zarządzaniu tymi informacjami, ułatwiając firmom tworzenie kompleksowych strategii marketingowych.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

Poznanie i właściwe wykorzystanie danych first-party może być kluczem do budowania trwałych relacji z klientami i osiągania lepszych wyników.

Czym jest First-Party Data?

First-party data to informacje, które firma gromadzi bezpośrednio od swoich klientów, użytkowników lub subskrybentów. Dane te pochodzą z różnych interakcji – zarówno online, jak i offline – między firmą a odbiorcami. Dzięki nim marka zdobywa zaufanie i może personalizować przekaz reklamowy oraz działania marketingowe.

1st party data obejmują różne typy informacji:

 • demograficzne – wiek, płeć, lokalizacja
 • behawioralne – zachowania użytkowników na stronie, w aplikacji lub podczas zakupów
 • preferencje – subskrypcje, wybory produktów, kanały komunikacji
 • dane transakcyjne – historia zakupów, wartość koszyka, lojalność klientów
 • dane z CRM – notatki z obsługi klienta, interakcje w kanałach komunikacji
 • dane z narzędzi marketing automation – reakcje na kampanie e-mailowe, facebook ads, google ads

Zbieranie i analiza danych 1st party pozwala firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i personalizować przekaz reklamowy w kampaniach digital marketingu.

Dlaczego dane 1st Party są ważne?

Dane first party są najważniejszym źródłem informacji dla firm o klientach. Dane pochodzą bezpośrednio od użytkowników z różnych źródeł – strony internetowej, aplikacji mobilnej, programów lojalnościowych czy firmowego systemu customer relationship management (CRM). Dzięki nim można personalizować przekaz reklamowy i skuteczniej targetować kampanie.

Wartość tych danych dla personalizacji doświadczeń klienta wynika z ich jakości, precyzji i zgodności z rzeczywistością, ponieważ pochodzą bezpośrednio z interakcji klientów z marką. Firmy mogą segmentować odbiorców na podstawie preferencji, zachowań czy danych demograficznych. To pomaga tworzyć spersonalizowane doświadczenia i zwiększać skuteczność działań marketingowych.

Jakie są kluczowe korzyści korzystania z danych first party? 

 • dokładność i wiarygodność – dane pochodzą z własnych źródeł, są więc aktualne i zgodne z rzeczywistością
 • lepsza personalizacja – wykorzystanie danych umożliwia tworzenie przekazu dopasowanego do potrzeb i preferencji klientów
 • skuteczniejsze targetowanie reklam – kampanie reklamowe są bardziej precyzyjne, co przekłada się na wyższy ROI
 • zgodność z regulacjami – łatwiejsze spełnienie wymogów dotyczących third-party cookies, GDPR i innych regulacji

Wraz ze wzrostem ilości danych i potrzeby ich centralizacji, platformy do zarządzania first party data stały się kluczowym narzędziem w strategiach digital marketingu. Pozwalają one efektywnie gromadzić, analizować i wykorzystywać dane klientów, aby tworzyć bardziej spersonalizowane kampanie i lepiej targetować reklamy.

Platformy wspomagające zarządzanie first party data:

 • customer data platform (CDP) – centralizuje customer data z różnych źródeł, pozwala na efektywniejsze targetowanie reklam i zarządzanie danymi klientów
 • data management platform (DMP) – umożliwia zbieranie, zarządzanie i analizę danych z różnych źródeł dla kampanii reklamowych
 • marketing automation – automatyzuje komunikację z klientami, personalizuje przekaz reklamowy i analizuje dane z firmowych kanałów komunikacji
 • google analytics – dostarcza danych behawioralnych i demograficznych o użytkownikach odwiedzających stronę firmową, pozwalając personalizować reklamy w google ads

Dane first party stanowią podstawę strategii optymalizacji marketingu cyfrowego. Pozwalają na personalizację przekazu reklamowego i skuteczne budowanie lojalności klientów.

Jak zbierać dane 1st Party?

Zbieranie danych first party to kluczowy element strategii marketingowej w e-commerce i retail. Firmy, które wykorzystują dane z pierwszej ręki, mogą personalizować ofertę i dostosowywać przekaz do potrzeb swoich odbiorców. Takie dane stanowią solidną podstawę działań biznesowych i marketingowych. Warto jednak pamiętać, że aby efektywnie zarządzać danymi własnymi, trzeba najpierw wiedzieć, skąd je pozyskać i jak je prawidłowo gromadzić.

Skąd przykładowo możemy pozyskiwać dane?

 • adres e-mail – subskrypcje newslettera, rejestracje użytkowników i zapytania ofertowe dostarczają wartościowych danych
 • dane pozyskane przez programy lojalnościowe – historia zakupów, interakcje z ofertami i zaangażowanie w programy nagradzające
 • big data z aplikacji mobilnych – analiza zachowań w aplikacji mobilnej pozwala na tworzenie segmentów odbiorców na podstawie ich preferencji
 • google analytics – śledzenie ruchu na stronie, popularności produktów i segmentów użytkowników
 • social media – facebook, instagram i inne platformy społecznościowe dostarczają cennych informacji o zaangażowaniu i zainteresowaniach
 • formularze na stronie – zapytania, ankiety i opinie klientów stanowią źródło danych behawioralnych i demograficznych

W odróżnieniu od danych zewnętrznych, takich jak dane third-party czy second-party data, dane własne oferują dokładny wgląd w preferencje i zachowania odbiorców. Dzięki temu działania marketingowe mogą być skutecznie zoptymalizowane.

Gromadząc dane, należy przestrzegać zasad transparentności i uzyskać zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z regulacjami prawnymi. Warto również regularnie analizować jakość gromadzonych danych, aby unikać błędnych wniosków i poprawiać precyzję przekazu marketingowego.

Dane 1st Party vs 2nd i 3rd Party Data

Dane first-party są gromadzone bezpośrednio przez firmy od ich klientów i użytkowników. Stanowią one najcenniejsze źródło informacji, ponieważ są aktualne, wiarygodne i precyzyjne. Pozwalają na skuteczną segmentację odbiorców i personalizację przekazu. Z uwagi na prywatność i transparentność, dane first-party są najbardziej pożądane w marketingu cyfrowym.

Dane second-party pochodzą od zaufanych partnerów biznesowych. To dane własne innej firmy, które są udostępniane lub sprzedawane w ramach wzajemnych porozumień. Choć są bardziej wiarygodne niż dane third-party, nie zawsze pasują dokładnie do segmentu docelowego, a ich wykorzystanie wymaga zaufania i zgody na wymianę.

Dane third-party stanowią informacje gromadzone przez zewnętrzne firmy specjalizujące się w pozyskiwaniu danych z różnych źródeł. Dostarczają one big data, które mogą być użyte do segmentacji i targetowania reklam. Jednak w porównaniu z danymi first-party, dane third-party często tracą na jakości i aktualności. Ponadto, wykorzystanie danych third-party budzi obawy związane z prywatnością i zgodnością z regulacjami.

W ramach podsumowania:

 • dane first-party – dane z pierwszej ręki, najbardziej wiarygodne i precyzyjne, pochodzące z własnych danych firmy
 • dane second-party – dane partnerów biznesowych, bardziej wiarygodne niż dane zewnętrzne, ale mniej precyzyjne niż dane first-party
 • dane third-party – dane zewnętrzne, szeroko dostępne, ale mniej dokładne i aktualne

W marketingu cyfrowym dane first-party są kluczowe dla personalizacji i skutecznej segmentacji. Dane second-party stanowią cenne uzupełnienie, podczas gdy dane third-party mogą pomóc w identyfikacji nowych segmentów i rozszerzeniu zasięgu reklamowego.

Platforma CDP a zarządzanie First-Party Data

Platforma customer data platform (CDP) jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu danymi first-party. Umożliwia firmom centralizację i organizację wszystkich danych z różnych źródeł w jednym miejscu. Dzięki temu można je skutecznie analizować i wykorzystać do optymalizacji strategii marketingowej.

Rola platformy CDP w zarządzaniu danymi first-party obejmuje:

 • integrację danych – łączy dane z wielu systemów, takich jak CRM, Google Analytics, czy aplikacje mobilne, aby uzyskać pełny obraz odbiorców
 • zgodność z regulacjami – zapewnia zgodność z zasadami prywatności, zarządza zgodami i dba o bezpieczeństwo danych
 • profilowanie odbiorców – tworzy złożone profile odbiorców, korzystając z informacji demograficznych i behawioralnych
 • segmentację – pozwala na precyzyjną segmentację danych w celu personalizacji działań marketingowych

CDP oferuje również możliwość integracji danych second party i third-party data, które stanowią uzupełnienie informacji first-party. W ten sposób firmy mogą uzyskać szerszy kontekst i bardziej kompleksowy obraz swoich odbiorców.

Podsumowując, platforma CDP odgrywa kluczową rolę w gromadzeniu i zarządzaniu danymi first-party, pozwalając firmom na efektywniejsze planowanie i realizację działań marketingowych.

Program lojalnościowy a dane 1st Party

Programy lojalnościowe są doskonałym źródłem danych first-party, ponieważ klienci dobrowolnie dzielą się informacjami w zamian za korzyści, takie jak zniżki czy punkty nagród. Dane pochodzące z programów lojalnościowych są precyzyjne i aktualne, co pozwala na lepsze poznanie preferencji i zachowań klientów.

Jak program lojalnościowy poprawia wartość danych 1st party?

 • zwiększona ilość danych – uczestnictwo w programie lojalnościowym pozwala gromadzić informacje o zakupach, częstotliwości wizyt i zaangażowaniu
 • segmentacja klientów – programy lojalnościowe umożliwiają segmentację klientów na podstawie aktywności i wartości koszyka
 • analiza zachowań – dane z programów lojalnościowych pomagają zrozumieć, jak klienci reagują na różne oferty i jakie produkty preferują
 • lepsze targetowanie – wiedza z programów lojalnościowych ułatwia precyzyjne targetowanie reklam

Ponadto, dane first-party z programów lojalnościowych mogą być wzbogacone przez dane second-party i third-party data, co pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu klientów i opracowanie skutecznych strategii marketingowych. W ten sposób programy lojalnościowe stanowią kluczowe narzędzie do zwiększania wartości danych first-party i personalizacji działań marketingowych.

DMP a First-Party Data w marketingu

Platforma data management platform (DMP) odgrywa istotną rolę w zarządzaniu i wykorzystywaniu danych first-party w marketingu. DMP zbiera informacje z różnych źródeł, takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne czy third party. Dane te są następnie organizowane i wykorzystywane do tworzenia segmentów odbiorców oraz personalizacji przekazu reklamowego. Integracja DMP z customer data platform (CDP) umożliwia firmom skuteczniejsze zarządzanie danymi, zwłaszcza w kontekście personalizacji.

Jak zintegrować dmp i cdp dla skuteczniejszej personalizacji danych?

 • centralizacja danych – połączenie DMP i CDP umożliwia zebranie wszystkich danych first-party i third-party w jednym miejscu
 • segmentacja – wspólne wykorzystanie DMP i CDP pozwala na precyzyjną segmentację odbiorców, dzięki czemu przekaz staje się bardziej trafny
 • personalizacja przekazu – segmenty utworzone na podstawie danych first-party i third-party można wykorzystać do personalizacji treści reklamowych w różnych kanałach
 • zgodność z regulacjami – integracja DMP i CDP ułatwia przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności, umożliwiając zarządzanie zgodami użytkowników

Skuteczne wykorzystanie danych first-party w marketingu wymaga zrozumienia ich wartości i umiejętnego zarządzania. Dane first-party stanowią najważniejsze źródło informacji dla firm i powinny być centralnym elementem każdej strategii marketingowej. Programy lojalnościowe zwiększają wartość danych z pierwszej ręki, a platformy takie jak CDP i DMP pomagają w ich efektywnym zarządzaniu i integracji z danymi third party.

Zautomatyzuj swój biznes
we współpracy z CodersPilot!

  Wypełnij formularz
  i odbierz darmową konsultację

  Zastanówmy się wspólnie, które działania w Twojej organizacji najlepiej nadają się do usprawnienia, od czego należy rozpocząć oraz jakie plusy przyniesie to Twojemu biznesowi.