fbpx

Czym jest design thinking i jak pomaga w rozwiązywaniu problemów?

Design Thinking to innowacyjna metoda projektowania, która zmienia podejście do wyzwań biznesowych i kreatywnych. Skupiając się na pięciu etapach, łączy ona kreatywne myślenie z praktycznym działaniem, tworząc produkty i usługi, które w pełni odpowiadają potrzebom rynku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej każdemu etapowi procesu Design Thinking, od empatii po iteracyjne testowanie, analizując, jak przyczyniają się one do sukcesu projektu.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

Metoda Design Thinking nie tylko sprzyja tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, ale także zapewnia, że te rozwiązania są dobrze dopasowane do potrzeb użytkowników. Proces ten wymaga zrozumienia, współczucia i kreatywności, a także skutecznej iteracji i testowania. Zapraszamy do odkrycia, jak Design Thinking może przekształcić sposób, w jaki podchodzisz do projektowania i rozwiązywania problemów biznesowych.

Co to jest metoda Design Thinking?

Design thinking to metoda pracy, która wnosi świeżość i innowacyjność w różnych branżach. Oparcie procesu projektowego na głębokim zrozumieniu potrzeb i problemów użytkowników jest kluczowe. W design thinking, projektanci i zespoły interdyscyplinarne eksperymentują i poszukują nowych rozwiązań, patrząc na problem z wielu perspektyw. Metoda ta składa się z 5 etapów: empatii, definiowania problemu, ideacji, prototypowania i testowania. Na każdym z tych etapów, od map empatii po testy w realnym środowisku, design thinking opiera się na zbieraniu informacji zwrotnej, aby jednoznacznie określić wynik przeprowadzonego testu. Dzięki temu, firmy mogą tworzyć produkty i usługi, które są nie tylko innowacyjne, ale również dokładnie dopasowane do potrzeb rynku.

Etapy procesu Design Thinking

Proces Design Thinking, oparty na 5 etapach, służy do tworzenia rozwiązań, które precyzyjnie odpowiadają na potrzeby użytkowników. Oto kluczowe etapy:

 • Empatia – Podstawą jest głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników, co stanowi fundament dla całego procesu.
 • Zdefiniowanie problemu – W tym etapie, interdyscyplinarne zespoły projektowe identyfikują główny problem, biorąc pod uwagę różnorodne perspektywy.
 • Burza mózgów – Celem jest wygenerowanie jak największej liczby pomysłów, które mogą stać się potencjalnymi rozwiązaniami zdefiniowanego problemu.
 • Prototypowanie – Pomysły przekształcane są w konkretne projekty, które mogą być testowane w realnych warunkach.
 • Testowanie – Ostatnim etapem jest dokładna ocena prototypów w realnym środowisku, co pozwala jednoznacznie określić ich skuteczność i przydatność.

Dzięki zastosowaniu tej metody, znane firmy projektowe jak efektywnie kreują nowe produkty i usługi. Design Thinking nie tylko napędza innowacje, ale także gwarantuje, że finalne rozwiązania są dokładnie dopasowane do potrzeb rynku i gotowe do wdrożenia.

Empatia jako fundament Design Thinking

Design thinking jako podejście do procesu tworzenia nowych rozwiązań zaczyna się od głębokiego zrozumienia problemów i potrzeb użytkowników. Ten krok, będący punktem wyjścia każdego projektu, wymaga od projektantów, aby spojrzeli na problem z różnych perspektyw. Jak to osiągnąć?

 • Silne zaplecze merytoryczne -Wykorzystując swoje doświadczenie, by dokładnie określić, jakie są potrzeby i wybory użytkowników.
 • Synteza informacji zebranych: Informacje te są następnie analizowane, aby określić kluczowe aspekty, które należy uwzględnić przy tworzeniu rozwiązań.

Jako przykład można wziąć firmę Airbnb, która zmieniła podejście do branży hotelowej, kierując się zrozumieniem i empatią wobec swoich użytkowników. Dzięki design thinking, Airbnb zrewolucjonizowało sposób, w jaki ludzie szukają zakwaterowania, oferując im bardziej osobiste i unikalne doświadczenia. Proces ten pozwolił firmie na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które są dokładnie dostosowane do potrzeb i zachowań użytkowników w realnym środowisku.

Ostatecznie, design thinking umożliwia ocenę produktu w realnych warunkach. Dzięki temu, dopiero po testach zakończonych pozytywnym wynikiem, można stwierdzić, czy dana usługa czy produkt są gotowe do ostatecznego wdrożenia. To biznesowe myślenie, które umożliwia firmom, takim jak Airbnb, szybsze dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku.

Definiowanie problemu w Design Thinking

W procesie Design Thinking kluczowe jest prawidłowe zdefiniowanie wyzwań, z którymi mierzymy się w trakcie projektowania. To etap, na którym musimy spojrzeć na problem z różnych perspektyw, co pozwala na kreowanie nieszablonowych rozwiązań. Oto kilka kroków pomocnych w tym procesie:

 • Mapowanie problemu na osi – To technika, która pozwala na wizualne przedstawienie problemu i związanych z nim czynników, co ułatwia jego analizę i zrozumienie.
 • Analiza wyborów i zachowań – Zrozumienie, jakie decyzje podejmują użytkownicy i co kieruje ich zachowaniami, jest kluczowe dla zdefiniowania rdzenia problemu.

Przykładowo, w jednym z projektów z branży edukacyjnej, zespół projektowy zastosował technikę mapowania problemu, aby zrozumieć, dlaczego uczniowie mają trudności z utrzymaniem koncentracji podczas nauki online. Analiza wyborów i zachowań uczniów pozwoliła zidentyfikować kluczowe czynniki rozpraszające uwagę oraz potrzeby edukacyjne, które nie były dotychczas spełniane. Dzięki temu podejściu, możliwe było stworzenie platformy edukacyjnej, która była nie tylko innowacyjna, ale także skrojona na miarę faktycznych potrzeb użytkowników.

Prawidłowe zdefiniowanie problemu w Design Thinking to fundament, który determinuje kierunek dalszych prac nad projektem. To etap, który wymaga kreatywnego myślenia projektowego, ale również systematycznego procesu oceny i analizy. Jest to fundament, na którym opiera się dalsze prototypowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, które mają szansę stać się użytecznymi i wartościowymi produktami lub usługami.

Twórcze generowanie pomysłów w ramach Design Thinking

Twórcze generowanie pomysłów jest sercem procesu Design Thinking, gdzie kreatywność spotyka się z praktycznymi potrzebami użytkowników. Na tym etapie, kluczowym zadaniem jest wyjście poza sztywne ramy myślenia i eksploracja nieszablonowych rozwiązań. Oto kilka sposobów na pobudzenie kreatywności:

 • Burza mózgów – Klasyczna metoda, która zachęca uczestników do swobodnego wyrażania pomysłów, bez oceniania ich na początku.
 • Prototypowanie – Wczesne tworzenie prototypów może inspirować do nowych pomysłów i pozwala szybko oceniać ich przydatność.

Jako przykład, zespół projektowy pracujący nad nową usługą edukacyjną może zastosować burzę mózgów, aby wygenerować różnorodne koncepcje nauczania zdalnego. Następnie, przez szybkie prototypowanie, mogą ocenić, które z pomysłów najlepiej odpowiadają na potrzeby uczniów w środowisku użytkownika.

Design Thinking pozwala na eksperymentowanie i testowanie w trakcie procesu, co jest niezbędne do kreowania i wdrażania innowacyjnych produktów. To podejście składa się z 5 etapów, w których kreatywne myślenie projektowe jest ściśle powiązane z metodami pracy, mającymi na celu rozwój nowych rozwiązań. W oparciu o głębokie zrozumienie problemów, Design Thinking umożliwia tworzenie produktów i usług, które są gotowe do ostatecznego wdrożenia, a cały proces testowania odbywa się z myślą o realnych potrzebach użytkowników.

Prototypowanie w Design Thinking

Prototypowanie to kluczowy etap w procesie Design Thinking, który umożliwia wczesne testowanie i ocenę pomysłów. Na tym etapie, zespoły projektowe tworzą wstępne wersje produktów, co pozwala na szybką weryfikację ich funkcjonalności i użyteczności. Kluczowe aspekty prototypowania obejmują:

 • Szybkie iteracje – Tworzenie serii prototypów, które są sukcesywnie udoskonalane na podstawie informacji zwrotnych.
 • Testowanie koncepcji – Prototypy pozwalają na ocenę, jak projekt będzie funkcjonował w praktyce, jeszcze przed jego ostatecznym wdrożeniem.

Jako praktyczny przykład, zespół pracujący nad aplikacją edukacyjną może stworzyć prosty prototyp interfejsu użytkownika, aby zobaczyć, jak uczniowie radzą sobie z nawigacją i interakcją. Następnie, na podstawie obserwacji i uwag, mogą wprowadzać niezbędne zmiany, zanim produkt trafi do szerszego grona odbiorców.

Design Thinking to podejście, które składa się z kilku etapów, gdzie prototypowanie jest nieodzowną częścią procesu projektowania. W trakcie tworzenia prototypów, zespół może dokładnie ocenić, jak produkt będzie używany i czy spełnia oczekiwania użytkowników. Dzięki temu, usługa lub produkt są gotowe do ostatecznego wdrożenia z większą pewnością sukcesu. Proces testowania odbywa się z myślą o dostarczeniu optymalnych rozwiązań, które będą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku.

Testowanie rozwiązań w ramach Design Thinking

Iteracyjny proces testowania jest kluczowym elementem metodologii, która skupia się na ciągłym doskonaleniu i adaptacji rozwiązań. W tym kontekście, testowanie nie jest jednorazowym zadaniem, ale cyklem, który pozwala na stopniowe udoskonalanie produktów. Co warto wiedzieć o tym etapie?

 • Cykliczność – Proces testowania odbywa się wielokrotnie, umożliwiając iteracyjne doskonalenie projektu.
 • Adaptacja – Uzyskane informacje zwrotne są kluczowe do wprowadzania zmian i ulepszeń.

Przykładowo, przy tworzeniu aplikacji mobilnej, zespół może przeprowadzić testy użyteczności, aby zrozumieć, jak odbiorcy radzą sobie z interfejsem. Na podstawie obserwacji, mogą następnie dostosować układ elementów, poprawić nawigację lub zmienić sposób prezentacji treści.

kluczowe aspekty, takie jak iteracyjne testowanie, prototypowanie czy zrozumienie potrzeb, są fundamentem, który umożliwia tworzenie dopasowanych i skutecznych rozwiązań. Metodologia ta składa się z etapów, które wspólnie tworzą spójny proces prowadzący do rozwoju nowych produktów. Właśnie dzięki takim praktykom, możliwe jest dostarczanie innowacyjnych i przemyślanych usług, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby odbiorców.

Dodatkowe źródła wiedzy

https://hbr.org/2018/09/why-design-thinking-works
https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-design-thinking
https://www.researchgate.net/publication/258183173_What_Is_Design_Thinking_and_Why_Is_It_Important

Robotyzacja Procesów Biznesowych
we współpracy z CodersPilot!
Wypełnij formularz
i odbierz darmową konsultację

Zastanówmy się wspólnie, które działania w Twojej organizacji najlepiej nadają się do usprawnienia, od czego należy rozpocząć oraz jakie plusy przyniesie to Twojemu biznesowi.