fbpx

Platformy low code – Jak projektować aplikacje w technologii low-code?

Współczesny świat biznesu stawia przed firmami wyzwania, które wymagają szybkiego dostosowywania się do zmieniających się realiów rynkowych. W tym kontekście, platformy low-code stały się kluczowym narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie procesami biznesowymi i automatyzację bez konieczności głębokiej wiedzy programistycznej. Niniejszy artykuł przeprowadzi Cię przez świat rozwiązań low-code, wyjaśniając, czym są te platformy, jak działają i jak mogą przyczynić się do wzrostu innowacyjności Twojej organizacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Zapraszamy do zgłębienia wiedzy na temat platform niskokodowych, które umożliwiają tworzenie aplikacji bez konieczności pisania skomplikowanego kodu. To potężne narzędzia, które dają możliwości w zakresie tworzenia programów i automatyzacji procesów, zwiększając produktywność i efektywność na wielu płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa.

Co to jest platforma low-code?

Platforma low-code to nowoczesne narzędzie, które umożliwia szybkie tworzenie aplikacji z minimalnym udziałem ręcznego kodowania. Wykorzystując wizualne interfejsy, użytkownicy – nawet ci bez głębokich umiejętności programistycznych – mogą łatwo projektować, integrować i wdrażać aplikacje, które automatyzują i usprawniają procesy biznesowe w ich firmach.

Technologia low-code opiera się na idei uproszczenia i przyspieszenia procesu tworzenia oprogramowania przez zastąpienie tradycyjnego pisania kodu zestawem narzędzi graficznych. Użytkownicy mogą korzystać z gotowych bloków i szablonów, które reprezentują różne funkcje i elementy aplikacji, takie jak formularze, przyciski czy połączenia z bazami danych. Dzięki temu, nawet osoby niebędące programistami są w stanie tworzyć zaawansowane aplikacje wspierające kluczowe aspekty działalności firmy, od zarządzania relacjami z klientami (CRM), poprzez zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (ERP), aż po własne, specyficzne rozwiązania dostosowane do unikalnych potrzeb organizacji.

 • Przyspieszenie rozwoju – low-code redukuje czas potrzebny na tworzenie aplikacji, umożliwiając szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku.
 • Demokratyzacja tworzenia aplikacji – umożliwia użytkownikom bez zaawansowanych umiejętności programistycznych tworzenie aplikacji, co zwiększa innowacyjność i zaangażowanie w działaniach firmy.
 • Optymalizacja kosztów – zmniejsza potrzebę zatrudniania dużych zespołów programistów, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych.
 • Elastyczność i skalowalność – platformy low-code oferują gotowe szablony i moduły, które można łatwo modyfikować i dostosowywać do rosnących potrzeb firmy.

Wdrażając platformy low-code, firmy mogą nie tylko zwiększyć swoją efektywność operacyjną, ale również znacznie przyspieszyć cykl życia rozwoju oprogramowania.

Jak działają platformy low code?

Platforma low-code umożliwia szybkie wdrażanie aplikacji, minimalizując potrzebę tradycyjnego programowania. Jest to rozwiązanie, które transformuje zarządzanie procesami biznesowymi, pozwalając na automatyzację i integrację różnych działów w firmie bez głębokiej wiedzy technicznej. Jakie funkcje oferują platformy low-code?

 • Automatyzacja procesów biznesowych – Platformy low-code pozwalają na łatwe modelowanie przepływów pracy (workflow), co przyspiesza tworzenie aplikacji i ich automatyzację. Na przykład, firma może zautomatyzować proces zgłaszania i zatwierdzania urlopów, co znacznie skraca czas potrzebny na te operacje i redukuje ryzyko błędów.
 • Wdrożenie aplikacji na dużą skalę – Za pomocą tych platform, firmy mogą szybko rozwijać aplikacje internetowe oraz mobilne, które są zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku. Dla przykładu, przedsiębiorstwo może efektywnie rozwinąć aplikację mobilną, która umożliwia klientom zarządzanie ich kontami i interakcje z serwisem klienta bezpośrednio z telefonu.
 • Rozwijanie nowych aplikacji – Developerzy i użytkownicy biznesowi mogą wspólnie projektować rozwiązania, które są dokładnie dopasowane do potrzeb użytkowników końcowych. Na przykład, zespół ds. sprzedaży może współpracować z IT, aby stworzyć niestandardową aplikację CRM, która idealnie pasuje do unikatowych procesów i wymagań firmy.
 • Integracja i współpraca – Low-code umożliwia łatwe integrowanie sztucznej inteligencji i innych zaawansowanych technologii, co zwiększa funkcjonalność aplikacji. Przykładowo, firma może zintegrować AI do analizy danych klientów, co pomaga w przewidywaniu trendów zakupowych i optymalizacji strategii marketingowych.

Dzięki tym funkcjom, platformy low-code stają się nieocenionym narzędziem dla firm dążących do szybkiej digitalizacji i usprawnienia swoich operacji, jednocześnie zapewniając wysoki poziom dostosowania i kontroli nad tworzonymi programami.

Zalety platform low code

Zalety platform low code polegają głównie na przyspieszeniu i uproszczeniu rozwoju aplikacji biznesowych. Użytkowanie tych narzędzi pozwala na szybkie projektowanie złożonych aplikacji przy użyciu wizualnych metod, co zdecydowanie zwiększa produktywność i efektywność w organizacji. 

 • Rozwój aplikacji mobilnych i internetowych – dzięki low code, biznes może szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku, tworząc aplikacje z wykorzystaniem gotowych szablonów.
 • Integracja i automatyzacja – platformy te oferują możliwości w zakresie tworzenia przepływów pracy, które są niezbędne do efektywnego zarządzania procesami i automatyzacji. Wprowadzanie zmian w istniejących aplikacjach staje się prostsze i szybsze.
 • Optymalizacja BPM – Business Process Management (zarządzanie procesami biznesowymi) jest kluczowe dla każdej organizacji, a low code umożliwia łatwą adaptację i modyfikację procesów bez potrzeby głębokiego kodowania.
 • Dostosowanie do twoich potrzeb – low code pozwala na szybką personalizację aplikacji, co umożliwia lepsze dopasowanie do specyficznych wymagań i oczekiwań użytkowników.

Low code zapewnia jedność i spójność w działaniu różnych działów, co jest możliwe dzięki centralizacji rozwoju na jednej platformie. Wszystkie te czynniki sprawiają, że low code jest coraz chętniej wybieraną opcją wśród przedsiębiorstw stawiających na innowacyjność i szybkość działania.

Jakie są różnice między low-code a no-code?

Wybór między technologiami low-code a no-code zależy od specyfiki projektu i wymagań użytkownika. Low-code development oferuje większą elastyczność i możliwości personalizacji, co sprawia, że jest idealny do tworzenia złożonych aplikacji i przepływów pracy, które mogą wymagać pewnego stopnia kodowania. Jakie zatem są kluczowe różnice?

 • Low-code vs no-code – platformy low-code pozwalają programistom i zaawansowanym użytkownikom na integrację i dostosowywanie aplikacji za pomocą pewnej ilości kodowania. No-code natomiast jest zaprojektowany z myślą o użytkownikach bez umiejętności programistycznych, umożliwiając tworzenie aplikacji wyłącznie przez wizualne interfejsy.
 • Kiedy wybierać low-code – jeśli potrzebujesz zintegrować istniejące systemy lub wymagasz bardziej zaawansowanych funkcji, low-code oferuje narzędzia niezbędne do przetwarzania i zarządzania skomplikowanymi procesami. Jest to szczególnie przydatne w dużych organizacjach, gdzie wymagane jest dostosowanie aplikacji do specyficznych potrzeb działu IT.
 • Możliwości rozwoju – low-code daje większe możliwości w zakresie rozwijania aplikacji. Dzięki nim możesz używać platform do tworzenia zaawansowanych aplikacji z opcją wprowadzania zmian w kodzie, co jest ograniczone w przypadku platform no-code.

Low-code jest preferowanym wyborem w sytuacjach, gdy projekt wymaga większej elastyczności i głębokości integracji. Platformy low-code umożliwiają tworzenie bardziej złożonych aplikacji i mogą być używane do przetwarzania bardziej skomplikowanych danych, oferując jednocześnie możliwości, które przekraczają standardy no-code.

Zastosowania platformy low-code w biznesie

Platformy low-code umożliwiają tworzenie oprogramowania biznesowego, co jest istotne dla organizacji o ograniczonych zasobach programistycznych. Dzięki temu, że low-code nie wymaga głębokiej wiedzy technicznej, nawet osoby niebędące programistami mogą efektywnie projektować funkcjonalne i dopasowane do potrzeb aplikacje.

 • Automatyzacja procesów:
  • Automatyczne przetwarzanie zamówień – platformy low-code umożliwiają stworzenie aplikacji, która automatyzuje przyjmowanie i przetwarzanie zamówień, co skraca czas realizacji i zmniejsza prawdopodobieństwo błędów.
  • Zarządzanie zgłoszeniami klientów – firma może szybko wdrożyć system do obsługi zgłoszeń, który automatycznie przekierowuje zgłoszenia do odpowiednich działów i monitoruje czas odpowiedzi.
 • Integracja systemów:
  • Połączenie CRM z bazą danych sprzedaży – dzięki low-code można łatwo zintegrować platformę CRM z istniejącymi systemami sprzedaży, co umożliwia lepszą analizę danych klientów i personalizację ofert.
 • Rozwój aplikacji biznesowych:
  • Tworzenie dostosowanych paneli zarządzania – użytkownicy mogą projektować spersonalizowane dashboardy, które dostarczają kluczowe metryki i wskaźniki w czasie rzeczywistym, pomagając w szybszym podejmowaniu decyzji biznesowych.
 • Raportowanie i analizy:
  • Aplikacje do raportowania finansowego – dzięki platformom low-code, dział finansowy może samodzielnie stworzyć aplikacje do generowania szczegółowych raportów finansowych, co poprawia przejrzystość finansową i ułatwia audyty.

Firmy mogą wykorzystać platformy low-code do zwiększania efektywności, poprawy interakcji z klientem oraz lepszego zarządzania danymi i procesami w organizacji. Low-code otwiera nowe możliwości dla biznesów, umożliwiając szybkie dostosowanie do zmieniających się wymagań rynkowych bez potrzeby głębokich umiejętności technicznych.

Jakie są wyzwania w implementacji platform low-code?

Wprowadzenie platform low-code lub no-code do ekosystemu biznesowego otwiera przed organizacjami nowe możliwości. Jednak pomimo opcji przyspieszenia i uproszczenia procesów tworzenia oprogramowania, wiążą się one również z pewnymi wyzwaniami. Zarządzanie tymi platformami i ich integracja z istniejącym środowiskiem IT wymaga szczególnej uwagi na kilka kluczowych obszarów.

Integracja z istniejącymi systemami:

 • Wyzwaniem jest integracja platformy low-code z zaawansowanymi systemami ERP, które są już używane w firmie. Na przykład, firma może napotkać trudności w bezproblemowym połączeniu nowo stworzonej aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi z istniejącym systemem finansowym, co może wymagać dodatkowego rozwoju API lub zakupu specjalistycznych modułów integracyjnych.

Zarządzanie danymi i bezpieczeństwo:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych przez aplikacje stworzone na platformie low-code może być wyzwaniem, szczególnie w regulowanych sektorach, takich jak bankowość czy ochrona zdrowia. Przykładowo, aplikacja do zarządzania pacjentami musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa danych, co wymaga wdrożenia dodatkowych warstw zabezpieczeń i audytów bezpieczeństwa.

Szkolenia i adaptacja użytkowników:

 • Użytkownicy biznesowi, którzy zwykle nie mają doświadczenia programistycznego, mogą potrzebować szkoleń, aby efektywnie wykorzystać możliwości platformy low-code. Na przykład, szkolenie zespołu marketingowego w zakresie tworzenia aplikacji do zarządzania kampaniami może pomóc zwiększyć ich samodzielność i szybkość realizacji projektów marketingowych.

Kontrola:

 • Wprowadzenie systemu zarządzania zmianami i kontroli wersji dla aplikacji tworzonych w ramach platformy low-code jest kluczowe, aby zapewnić spójność i efektywność rozwoju. Na przykład, firma może wdrożyć centralne repozytorium, które będzie monitorować i zarządzać wersjami wszystkich aplikacji tworzonych przez różne działy, zapewniając, że wszystkie zmiany są odpowiednio dokumentowane i zatwierdzane.

Rozwiązanie tych wyzwań jest kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału platform low-code i no-code. Skuteczne zarządzanie tymi narzędziami gwarantuje bezpieczeństwo, efektywność i innowacyjność w procesie tworzenia nowych aplikacji i usprawniania istniejących procesów.

Jak wybrać odpowiednią platformę low-code?

Wybór odpowiedniej platformy low-code jest decyzją o dalekosiężnych konsekwencjach dla każdej organizacji pragnącej zwiększyć swoją efektywność operacyjną i innowacyjność. 

Aby wybrać platformę, która najlepiej odpowiada potrzebom Twojej organizacji, warto zwrócić uwagę na kilka fundamentalnych kryteriów:

 • Elastyczność i możliwości dostosowania:
  • Dobrze jest wybrać platformę, która oferuje elastyczne opcje dostosowania. Na przykład, platformy, które pozwalają na łatwe dodawanie własnych komponentów lub modyfikację istniejących, mogą znacznie zwiększyć produktywność i efektywność.
 • Wsparcie i społeczność:
  • Platforma, która ma aktywną społeczność użytkowników i solidne wsparcie techniczne, daje większą pewność skutecznego wdrożenia i rozwoju. Dostęp do forów, dokumentacji i ekspertów może znacząco ułatwić pracę z nowym narzędziem.
 • Integracja z istniejącymi systemami:
  • Kluczowe jest, aby platforma mogła łatwo integrować się z innymi używanymi w firmie systemami. Możliwość efektywnej integracji ułatwia przetwarzanie danych między systemami, co jest istotne dla ciągłości procesów biznesowych.
 • Skalowalność:
  • Platforma powinna być w stanie rosnąć wraz z potrzebami firmy. Dobre platformy oferują możliwości skalowania zarówno w zakresie liczby użytkowników, jak i złożoności projektów.

Wybór odpowiedniej platformy low-code powinien być przemyślaną decyzją, która uwzględnia specyfikę firmy, jej przyszłe potrzeby oraz możliwości danej platformy. Znalezienie rozwiązania, które harmonijnie współgra z obecnymi i przyszłymi wymaganiami organizacji, jest kluczowe dla maksymalizacji korzyści płynących z wdrażania aplikacji low-code. Taka strategia nie tylko zapewnia szybkość i elastyczność w tworzeniu nowych rozwiązań, ale również stanowi solidną podstawę dla długoterminowej transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe źródła wiedzy

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580523001693
https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/blog/2022/05/24/low-code-trend-report-2022-building-a-learning-culture-on-a-low-code-platform/

Zautomatyzuj swój biznes
we współpracy z CodersPilot!

  Wypełnij formularz
  i odbierz darmową konsultację

  Zastanówmy się wspólnie, które działania w Twojej organizacji najlepiej nadają się do usprawnienia, od czego należy rozpocząć oraz jakie plusy przyniesie to Twojemu biznesowi.