fbpx

Czym jest lejek sprzedażowy i jak go efektywnie wykorzystać?

Zarówno w modelu B2B, jak i B2C, kluczem do sukcesu jest zrozumienie i efektywne zarządzanie lejkiem sprzedażowym. Proces ten nie tylko pomaga w identyfikacji i zrozumieniu potrzeb potencjalnych klientów, ale także umożliwia optymalizację działań marketingowych i sprzedażowych, co prowadzi do zwiększenia konwersji i budowania długoterminowych relacji z klientami.

Z niemniejszego artykułu dowiesz się:

Dzięki zrozumieniu każdego z tych elementów będziesz w stanie skuteczniej pozyskiwać klientów, zwiększać sprzedaż i rozwijać swoje działania biznesowe, dostosowując się do zmian w zachowaniu konsumentów i trendach rynkowych. Niezależnie od tego, czy działasz w modelu B2B czy B2C, dobrze zaprojektowany lejek sprzedażowy pomoże Ci skutecznie zarządzać procesem sprzedaży i osiągnąć sukces w nowoczesnym biznesie.

Czym jest lejek sprzedażowy?

Lejek sprzedażowy, zwany inaczej lejkiem zakupowym, to wizualne przedstawienie procesu zakupowego potencjalnego klienta. Całość zaczyna się na górze lejka (ToFu – top of the funnel) od budowania świadomości marki, przechodzi następnie przez środkową część (MoFu – middle of the funnel), gdzie wzbudza zainteresowanie ofertą, a kończy na dole lejka (BoFu – bottom of the funnel), kiedy klient podejmuje decyzję o zakupie i dokonuje finalizacji transakcji. Każdy etap lejka sprzedażowego służy różnym celom:

 • Góra lejka (ToFu) – Budowanie świadomości marki i przyciąganie uwagi szerokiej grupy potencjalnych klientów.
 • Środek lejka (MoFu) – Rozwijanie zainteresowania i rozważania zakupu poprzez dostarczanie wartościowych treści.
 • Dół lejka (BoFu) – Przekonanie klienta do zakupu i finalizacja transakcji.

Lejek marketingowy i sprzedażowy – jakie są różnice i podobieństwa?

Oprócz lejka sprzedażowego wyróżnia się także lejek marketingowy. Oba lejki są ze sobą ściśle powiązane. Lejek marketingowy koncentruje się na pozyskiwaniu potencjalnych klientów, podczas gdy lejek sprzedażowy skupia się na procesie sprzedażowym i finalizacji transakcji.

Podobieństwa:

 • Oba mają strukturę zawężającą się ku dołowi.
 • Oba prowadzą potencjalnego klienta przez proces zakupowy.
 • Oba mają na celu maksymalizację współczynnika konwersji.

Różnice:

 • Lejek marketingowy:
  • Skupia się na budowaniu świadomości marki.
  • Pozyskuje leady poprzez działania marketingowe, takie jak content marketing, social media czy reklamy Google Ads.
  • Wspiera decyzję o zakupie poprzez wartościowe treści (webinary, e-booki).
 • Lejek sprzedażowy:
  • Koncentruje się na procesie sprzedażowym od pierwszego kontaktu z marką do finalizacji transakcji.
  • Dział handlowy analizuje poszczególne etapy lejka, aby zoptymalizować proces sprzedaży.
  • Buduje relacje z klientami poprzez spersonalizowane komunikaty.

Oba lejki są kluczowe dla skutecznej strategii e-commerce, pozwalając na pozyskiwanie klientów i zwiększanie sprzedaży na każdym etapie procesu.

Etapy lejka marketingowego i sprzedażowego

Lejek marketingowy i sprzedażowy stanowią kluczowe narzędzia do skutecznej sprzedaży b2b i b2c. Każdy z nich ma swoje specyficzne etapy, ale oba służą pozyskiwaniu klientów i finalizacji transakcji. W obu przypadkach dział marketingu i dział handlowy muszą ze sobą współpracować, aby stworzyć zoptymalizowany lejek sprzedażowy, który będzie odpowiadał specyfice danego biznesu.

Model AIDA – Etapy lejka sprzedażowego

Model AIDA, jeden z najpopularniejszych modeli lejka konwersji, obejmuje cztery etapy, które pozwalają klientowi przejść od pierwszego kontaktu z marką do zakupu produktu lub usługi.

 1. Attention (Uwaga)
  W pierwszym etapie lejka – góra lejka (ToFu) – działania marketingowe przyciągają uwagę potencjalnego klienta. Reklamy online, media społecznościowe i content marketing pomagają w budowaniu świadomości Twojej marki oraz oferty. Celem jest sprawienie, aby klient chciał dowiedzieć się więcej o twojej firmie i produktach.
 2. Interest (Zainteresowanie)
  Kolejny etap polega na wzbudzeniu zainteresowania ofertą poprzez wartościowe treści – artykuły, e-booki czy webinary. Na tym etapie klienci dowiadują się więcej o Twojej ofercie i rozważają różne opcje.
 3. Desire (Pożądanie)
  Na tym etapie, który leży w środkowej części lejka (MoFu), klient ocenia dany produkt lub usługę. Lejek dochodowy zaczyna się zawężać, a klient staje się coraz bliższy decyzji o zakupie. Dział marketingu przekazuje bardziej spersonalizowane komunikaty, prezentując korzyści i wyróżniając ofertę na tle konkurencji.
 4. Action (Działanie)
  Dół lejka (BoFu) to ostatni etap – finalizacja transakcji. Klient podejmuje decyzję o zakupie produktu lub usługi. Sprzedawcy ułatwiają proces zakupowy, oferując specjalne promocje, wsparcie przy zakupie i przejrzystą ścieżkę zakupową.

Dobry lejek konwersji pozwala analizować poszczególne etapy lejka sprzedażowego, optymalizując działania na każdym etapie procesu sprzedażowego. Warto pamiętać o różnicach między sprzedażą b2b a b2c i dostosować swój lejek do specyfiki przedsiębiorstwa.

B2B i B2C – Jaka jest różnica w lejku sprzedażowym?

W lejku sprzedażowym dla B2B lub B2C występują istotne różnice, wynikające nie tylko z typów klientów ale i sposobów, w jaki dokonywane są przez nich zakupy. Tym samym kluczowym aspektem w skuteczności stosowanego lejka staje się zrozumienie w jaki sposób dostosować komunikację i sposób prowadzenia klienta w zależności od modelu.

Charakterystyka lejka marketingowego dla B2B i B2C:

 • B2B (Business-to-Business)
  • Charakterystyka klienta – Klientem jest firma lub organizacja, a proces zakupowy obejmuje więcej osób decyzyjnych.
  • Czas trwania procesu – Czas decyzji jest dłuższy, ponieważ zakup wymaga zaangażowania wielu działów.
  • Rodzaj usług – Często dotyczy usług specjalistycznych lub produktów o wysokiej wartości.
  • Kluczowe etapy – Edukowanie klientów na różnych etapach lejka i zbudowanie zaufania poprzez prezentowanie wiedzy eksperckiej.
  • Narzędzia – Webinary, e-booki, studia przypadków i bezpośrednie spotkania pomagają stworzyć lejek sprzedażowy dopasowany do specyfiki klientów.

 • B2C (Business-to-Consumer)
  • Charakterystyka klienta – Klientem jest pojedyncza osoba podejmująca decyzje zakupowe indywidualnie.
  • Czas trwania procesu – Krótszy czas decyzji, zakup często impulsywny.
  • Rodzaj usług – Dotyczy produktów i usług o szerokim zastosowaniu.
  • Kluczowe etapy – Szybkie przyciągnięcie uwagi i zainteresowania, zachęcenie klienta do zakupu.
  • Narzędzia – Social media, Google Ads, recenzje i promocje pomagają w przyciągnięciu klientów.

W obu przypadkach kluczowe jest zrozumienie ścieżki zakupowej klienta i dostosowanie komunikatu na każdym etapie lejka. Kolejne etapy lejka sprzedażowego należy dopasować do specyfiki twojej oferty i potrzeb klientów, aby pozyskiwać leady skutecznie zarówno w B2B, jak i B2C.

Jak zbudować własny lejek sprzedażowy?

Aby zbudować własny lejek sprzedażowy, należy zrozumieć różnice między sprzedażą B2C i B2B, opracować strategie na każdym etapie lejka oraz zastosować odpowiednie narzędzia marketingowe.

 1. Góra lejka (ToFu – Top of the Funnel):
  • Pozyskiwanie uwagi
   W tej fazie warto przyciągnąć uwagę klientów poprzez działania takie jak reklamy Google Ads, treści na blogu i kampanie w social media. Przykładowo, firma e-commerce oferująca kosmetyki może prowadzić blog z poradami dotyczącymi pielęgnacji skóry oraz organizować kampanie reklamowe na Instagramie i Facebooku, aby przyciągnąć nowych odbiorców.
 2. Środek lejka (MoFu – Middle of the Funnel):
  • Zainteresowanie i rozważanie
   Na tym etapie klienci chcą dowiedzieć się więcej o twojej ofercie. Dział marketingu powinien dostarczać treści takie jak e-booki, webinary czy studia przypadków, aby rozbudzić zainteresowanie i rozważanie zakupu. Firma sprzedająca sprzęt sportowy może oferować e-book z planem treningowym lub organizować webinary z trenerami, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów.
 3. Dół lejka (BoFu – Bottom of the Funnel):
  • Decyzja i konwersja
   W tej fazie klienci są gotowi do dokonania zakupu. Pomóż im podjąć ostateczną decyzję poprzez oferty specjalne, promocje i bezpośrednie rozmowy. Sklep e-commerce sprzedający ubrania może oferować darmową dostawę przy pierwszym zamówieniu, a dział sprzedaży może skontaktować się z klientami poprzez live chat, aby rozwiać ich wątpliwości i zachęcić do zakupu.

Optymalizacja lejka sprzedaży

Optymalizacja lejka sprzedaży za pomocą technologii i automatyzacji umożliwia skuteczniejsze zarządzanie procesem. Automatyzacja pozwala na zbieranie danych o zachowaniu klientów na każdym etapie lejka, co umożliwia analizę ich działań i optymalizację komunikatów marketingowych. Przykładowo, systemy CRM (Customer Relationship Management) mogą automatycznie kierować odpowiednie wiadomości do potencjalnych klientów, które dopasowane są do ich obecnego miejsca w lejku sprzedażowym.

Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do analizy danych pozwala na identyfikację trendów zakupowych oraz optymalizację oferty i działań marketingowych w sposób, który maksymalizuje konwersję. Dzięki automatyzacji, możliwe jest także śledzenie, które elementy lejka działają efektywnie, a które wymagają poprawy. Na przykład, w firmach działających w modelu B2C – gdzie różnice w podejściu do klienta są zauważalne – technologie takie jak sztuczna inteligencja mogą pomóc w przewidywaniu zachowań klientów i oferowaniu im spersonalizowanych rozwiązań w odpowiednim czasie.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w optymalizacji lejka sprzedaży nie tylko zwiększa jego efektywność, ale także pozwala firmom budować długotrwałe relacje z klientami, dostosowując działania do ich indywidualnych potrzeb. W konsekwencji, każdy kolejny etap lejka może być lepiej dostosowany do oczekiwań klienta, co z kolei przekłada się na wzrost sprzedaży i lojalności klientów.

Dlaczego warto budować lejki sprzedażowe?

Budowa lejków sprzedażowych to fundament skutecznego marketingu i sprzedaży. Pozwala na precyzyjne zrozumienie ścieżki zakupowej klienta, co przekłada się na zwiększoną konwersję i lepsze wyniki biznesowe. Lejki sprzedażowe są niezbędne zarówno w modelu B2C, jak i B2B, ponieważ umożliwiają zidentyfikowanie kluczowych punktów styku z potencjalnym klientem i dostosowanie komunikatów do jego potrzeb na każdym etapie procesu sprzedażowego.

Jakie są kluczowe korzyści lejka marketingowego i sprzedażowego?

 1. Lepsze zrozumienie klienta
  Analizując kolejne etapy lejka, firmy mogą dowiedzieć się, jakie są motywacje i potrzeby ich klientów, co pozwala na dostosowanie komunikatów i oferty do oczekiwań odbiorców.
 2. Zwiększenie konwersji
  Dostosowanie strategii marketingowej na poszczególnych etapach lejka pomaga zwiększyć współczynnik konwersji, prowadząc klientów od pierwszego kontaktu z marką aż do finalizacji transakcji.
 3. Optymalizacja działań marketingowych
  Lejek sprzedażowy pozwala zidentyfikować, które działania marketingowe przynoszą najlepsze rezultaty, umożliwiając alokację budżetu w sposób maksymalizujący zyski.
 4. Budowanie relacji z klientami
  Lejek sprzedażowy nie kończy się na zakupie – kontynuacja działań pozwala zbudować lojalność klientów, prowadząc do powtarzalnych zakupów i tworzenia ambasadorów marki.

Lejki sprzedażowe to niezbędne narzędzie każdej firmy, która myśli o e-commerce jako o kompleksowym procesie sprzedaży. Warto zbudować lejek marketingowy, dopasowany do specyfiki Twojej marki i klientów, uwzględniając różnice między B2B i B2C, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Analizując i optymalizując kolejne etapy lejka, można skutecznie zwiększyć konwersję, budować relacje z klientami i osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Zautomatyzuj swój biznes
we współpracy z CodersPilot!

  Wypełnij formularz
  i odbierz darmową konsultację

  Zastanówmy się wspólnie, które działania w Twojej organizacji najlepiej nadają się do usprawnienia, od czego należy rozpocząć oraz jakie plusy przyniesie to Twojemu biznesowi.